CZYSTA KOSTKA ®

Uszczelnia, podkreśla kolor,zabezpiecza przed brudem i warynkami atmosferycznymi.

dostępne opakowania:

2,5 L

zużycie:

1L / 4 - 7 m²

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

Preparat na bazie żywic do powierzchniowego, zewnętrznego impregnowania kostki brukowej oraz podłoży mineralnych. Po nałożeniu na powierzchnię tworzy trwałą, przezroczystą powłokę, która wydobywa i podkreśla kolor zabęzpieczając przed brudem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Barwa bezbarwny/opalizujący
pH nie dotyczy
Gęstość 0,663 - 1,063 g/cm3
Zapach charakterystyczny

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA CZYSTEJ - KOSTKI ®

  1. tworzy trwałą przezroczystą powłokę
  2. wydobywa i podkreśla kolor
  3. zabezpiecza przed brudem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

 

Data ważności, seria, partia na opakowaniu.

CZYSTĄ - KOSTKĘ  należy nakładać na oczyszczoną, suchą, wolną od tłustych plam powierzchnię za pomocą pędzla, wałka, szczotki lub niskociśnieniowego natrysku w temperaturze dodatniej 10oC - 20oC. W przypadku powierzchni zagrzybionych należy wcześniej oczyścić za pomocą preparatu Abiedis 06. Nie stosować preparatu na powierzchnie wilgotne lub jeśli w ciągu 24 h przed impregnacją spodziewany jest deszcz. W zależności od nasiąkliwości podłoża impregnację należy wykonać nakładając jedną lub dwie warstwy. W przypadku zaistnienia potrzeby, drugą warstwę należy nanosić po około 3 - 4 godzinach. Dopuszczenie ciężkich pojazdów na zabezpieczoną powierzchnię powinno nastąpić po 2 - 3 dniach. Wydajność w zależności od jakości i nasiąkliwości kostki wynosi 1 L na 4 - 7 m2 przy jednokrotnym nanoszeniu. Przechowywać w temperaturze dodatniej. Po skończonej pracy narzędzia umyć w benzynie lakowej.