MROZO-BET ®

Umożliwia wykonywanie robót betonowych do - 8 st.C.

dostępne opakowania:

1 L, 5 L, 25 L, 100 L, 200 L, 1000 L

zużycie:

0,62 L- 1,25 L na 25 kg cementu portlandzkiego bez dodatków w zależności od temperatury

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

 

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie/ redukująca ilość wody/ uplastyczniająca 

Barwa zielonkawa
pH 7,7 - 9,7
Gęstość 1,19 - 1,25 g/cm3

Domieszka

bezchlorkowa

maksymalna zawartość chlorków - 0,10 % masy

maksymalna zawartość alkaliów - 1,00 % masy

Produkowany zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012T12

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA MROZO-BETU ®

  1. umożliwia prowadzenie robót w temperaturach do - 8oC
  2. umożliwia zmniejszenie o 6% ilości wody zarobowej
  3. przyspiesza wiązanie betonu
  4. zwiększa wytrzymałość betonu
  5. nie powoduje korozjii stali

 

Data ważności, seria, partia na opakowaniu.

MROZO-BET ® -  dodaje się do zmniejszonej o 6 % wody zarobowej. Następnie należy dokładnie wymieszać z pozostałymi składnikami betonu. Żaden ze składników zaprawy nie może być zamrożony. Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków. Prowadząc roboty z użyciem MROZO-BETU ®, szczególnie w obniżonych temperaturach należy stosować się do "Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" - Instrukcja ITB Nr 282. MROZO-BET ® należy stosować w/g niżej podanych proporcji w zależności od temperatury.

Temperatura

Ilość w % masy

cementu

Ilość w litrach na

25 kg cementu

0oC do - 4oC 2,5 % 0,62 L
- 4oC do - 8oC 5 % 1,25 L