MROZO-PLAST ®

Plastyfikator umożliwiajacy prowadzenie robót murarskich i tynkarskich w temperaturze do -8 st. C.

dostępne opakowania:

1 L, 5 L, 25 L, 100 L, 200 L, 1000 L

zużycie:

0,62 L - 1,25 L na 25 kg cementu portlandzkiego bez dodatków w zależności od temperatury

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

 

Domieszka do zapraw przyspieszająca wiązanie/ redukująca ilość wody/ uplastyczniająca

Barwa słomkowa
pH 7,7 - 9,7
Gęstość 1,19 - 1,25 g/cm3

Domieszka

bezchlorkowa

maksymalna zawartość chlorków - 0,10% masy

maksymalna zawartość alkaliów - 0,6% masy

Produkowany zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-7034/2006

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA MROZO-PLASTU ®

  1. umożliwia prowadzenie robót w temperaturach do - 8oC
  2. skraca czas wiązania zapraw
  3. zwiększa rozciągliwość i wytrzymałość
  4. nie powoduje korozji stali

 

Data ważności, seria, partia znajdują sie na opakowaniu.

MROZO-PLAST ® - dodaje się do zmniejszonej o 9% wody zarobowej. Następnie należy dokładnie wymieszać z pozostałymi składnikami zaprawy. Żaden ze składników zaprawy nie może być zamrożony, a słabsze zaprawy nie powinny być użyte  w temperaturze poniżej 0 st.C. Do zapraw stosować cement bez dodatków. przed mrozem do chwili stężenia zaprawy. Prowadząc roboty z użyciem MROZO-PLASTU ®, szczególnie w obniżonych temperaturach należy stosować się do "Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur." - Instrukcja ITB nr 282. MROZO-PLAST® należy stosować w/g niżej podanych proporcji w zależności od temperatury.

Temperatura      

Ilość w % masy   

cementu

Ilość w litrach

na 25 kg cementu

0oC do - 4oC 2,5 % 0,62 L
- 4oC do - 8oC 5 % 1,25 L