PALMIX

Plastyfikator do robót murarskich i tynkarskich, poprawia urabialność, napowietrza i uplastycznia zaprawę.

dostępne opakowania:

kubełek 300 szt. po 11g

zużycie:

11 g na 25 kg cementu bez dodatków

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

 

Domieszka do zapraw murarskich napowietrzająco/uplastyczniająca

Barwa brązowa
pH 7,1 - 9,1
Gęstość tylko dla ciekłych

Domieszka bezchlorkowa

maksymalna zawartość chlorków - 0,01 % masy

maksymalna zawartość alkaliów - 23 % masy

Produkowany zgodnie z normą PN-EN 934-3+A1:2012T2

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PALMIXU

- pozwala na prowadzenie robót budowlanych przy małej powierzchni magazynowej

- zaprawa nie wymaga kłopotliwego przygotowania

- zachowuje doskonałą spoistość i zapobiega rozwarstwieniu

- zmniejsza o 19 % zużycie wody

- zmniejsza skurcz tynku eliminując powstawanie siatki pęknięć na powierzchni

- nie powoduje wykwitów

- znacząco zmniejsza koszty transportu i magazynowania

- nie uszkadza skóry rąk

- nie powoduje korozji stali

 

Data ważności, seria, partia na opakowaniu.

PALMIX należy dodać do wody zarobowej w ilości 0,042% masy cementu portlandzkiego bez dodatków (1 torebka 11g na 25kg cementu) do zmniejszonej o 19 % ilości wody zarobowej. Następnie dokładnie wymieszać z pozostałymi składnikami w/g ogólnie stosowanych proporcji i zasad do żądanej gęstości. Nie powoduje korozji stali.