MROZO-STYR®

 

 

 

MROZO-STYR ® - został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP i otrzymał patent nr 215452.