MIKROB - BÓJ

PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM I WIRUSOBÓJCZYM.
  • Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 1719/TP/2020 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.