CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jest formą wewnętrznej kontroli produkcji. Producenci wyrobów budowlanych powinni prowadzić ją w sposób ciągły, dbając o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

Korzyści wynikające z Zakładowej Kontroli Produkcji

 1. spełnienie warunku dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu w Polsce i innych krajach UE
 2. certyfikat uprawnia producenta do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz znakowania wyrobu oznakowaniem CE
 3. znaczaca redukcja kosztów jakości związanych ze "złym wyrobem"
 4. zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i jakości produkowanych wyrobów budowlanych
 5. usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości wyrobów budowlanych
 6. udokumentowanie i opanowanie procesów produkcyjnych
 7. stosowanie trafnych środków zapobiegawczych celem uniknięcia możliwych niezgodności
 8. zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku
 9. uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność systemu ZKP ze specyfikacją techniczną (obiektywny dowód dla firm szukających dostawców spełniających te wymagania)
 10. zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych
 11. wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi ZKP

Firma nasza posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Przedstawianie: